* Đại lý chỉ cần có một trong các điều kiện sau đây:

  • Là công ty, cửa hàng đang kinh doanh các sản phẩm nông sản.
  • Có địa điểm kinh doanh ổn định, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.
  • Có cam kết về doanh số theo thoả thuận giữa hai bên.
  • Được Botanic Farm xác nhận là đại lý chính thức.

⇒ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ

  • Các đơn vị đủ điều kiện để làm đại lý muốn làm Đại lý của Botanic Farm vui lòng điền đầy đủ thông tin đăng ký làm đại lý theo form mẫu bên dưới.
  • Thông tin đăng ký sẽ được gửi về địa chỉ:  botanicfarm.vn@gmail.com
  • Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin đăng ký làm đại lý, Phòng Kinh doanh Botanic sẽ tìm hiểu về đơn vị yêu cầu làm đại lý. Trường hợp không đủ điều kiện làm đại lý, Phòng Kinh doanh sẽ trả lời đơn vị đăng ký.
  • Trường hợp đơn vị đủ điều kiện để trở thành đại lý, Phòng Kinh doanh sẽ trình Giám đốc Công ty xem xét và ra quyết định.
  • Đơn vị được quyết định đồng ý trở thành đại lý sẽ được BOTANIC xác nhận và nhận được chính sách hỗ trợ dành cho đại lý.

⇒ ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

* Xin vui lòng hoàn tất form đăng ký sau đây để đăng ký trở thành đại lý phân phối của Botanic Farm